Welzijn op recept – huisartsenpraktijk Tolberg – Roosendaal

Huisartsenpraktijk Tolberg

Vanaf 01-05-2023, zullen patiënten in de nacht zo nodig gezien worden op de huisartsenpost in Bergen op Zoom. Het telefoonnummer blijft gelijk. Huisartsenpost Roosendaal is vanaf dan in de nacht gesloten.

Huisartsenpost in Roosendaal, Boerhavelaan 21 Tel.: 0165-530200

 

Welzijn op recept

De huisarts ziet relatief veel mensen met psychosociale problemen op het spreekuur. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. De huisarts kan deze mensen vaak niet de best passende hulp geven. Welzijn op Recept is een alternatief voor deze groep. Via de huisarts kunt u naar haar worden doorverwezen. De coach bespreekt met elke deelnemer zijn of haar wensen en mogelijkheden. Zo gaan ze samen op zoek naar een passende activiteit. De werkwijze ligt daarmee dicht bij de dagelijkse praktijk zodat deze verbinding vrij eenvoudig kan worden gelegd.

Met Welzijn op Recept versterken gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties de samenwerking tussen het medische en sociale domein. Daarnaast sluit Welzijn op Recept goed aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Meer informatie: Welzijn op recept