Meldingsformulier voor de patiënt en verzekerde – huisartsenpraktijk Tolberg – Roosendaal

Huisartsenpraktijk Tolberg

Vanaf 01-05-2023, zullen patiënten in de nacht zo nodig gezien worden op de huisartsenpost in Bergen op Zoom. Het telefoonnummer blijft gelijk. Huisartsenpost Roosendaal is vanaf dan in de nacht gesloten.

Huisartsenpost in Roosendaal, Boerhavelaan 21 Tel.: 0165-530200

 

Meldingsformulier voor de patiënt en verzekerde

We horen steeds vaker dat er langer(e) wachttijden zijn voor bepaalde zorg, zoals GGZ of wanneer het langer duurt dan 6 weken voordat men voor een second opnion bij een ziekenhuis terecht kan. Hiervoor heeft de NZa een meldingsformulier gemaakt waarop patiënten en verzekerden dit kunnen aangeven. De NZa ziet erop toe dat zorggeld eerlijk en goed besteed wordt en dat burgers tijdig toegang hebben tot zorg wanneer zij dat nodig hebben.  Of vermoedt u bijvoorbeeld dat zorg niet eerlijk in rekening wordt gebracht? Of dat u onjuist wordt geïnformeerd? Ook dan kunt u hierover een melding bij de NZa indienen.  Wij raden u wel aan eerst in gesprek te gaan met uw zorgverzekeraar of zorgverlener.

Wat gebeurt er met uw melding?
De NZa bepaalt op basis van meldingen waar zij nader onderzoek naar moeten doen. U hoort vaak alleen van de NZa als zij aanvullende informatie nodig hebben. Meldingen worden in eerste instantie gebruikt voor dossieropbouw. Op de pagina ‘Uw melding, ons toezicht’ licht de NZa enkele ingediende meldingen en onderwerpen toe.

Meer informatie en het meldingsformulier vindt u op: Meldpunt NZa